W związku z realizacją projektu nr POPW.01.01.02-26-0002/17 pt. „Wdrożenie serii kosmicznych kosmetyków na bazie szungitu z naturalnymi fulerenami wytworzonych w technologii naturalnych ciekłych kryształów z wykorzystaniem mikrokapsułkowanych substancji aktywnych o właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych potwierdzonych w badaniach klinicznych” W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2012 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1: Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, firma Cossi spółka z o.o. zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na dostawę saszetkarki do płynów szczególnie gęstych (kremy, balsamy, żele itp.) z regulowaną długością saszetki.

Wymagania dotyczące urządzenia:

 • Możliwość tworzenia saszetek zarówno z folii gładkiej jak i zadrukowanej
 • Możliwość zgrzewania folii złożonych (szczególnie folia+aluminium i folia+papier)
 • Zgrzewanie 4-stronne (4 boki)
 • Nóż do łatwego otwierania saszetek w zestawie
 • Datownik w zestawie

Dopuszcza się zastosowanie komplementarnych systemów i konstrukcji saszetkarki pod warunkiem spełnienia jej podstawowych wymagań.

Oferty wraz ze specyfikacją urządzenia, warunkami dostawy i gwarancji, datą ważności oferty oraz pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej prosimy przesyłać w formie skanu dokumentu na adres mailowy cto@cossi.pl bądź w wersji drukowanej na adres firmy Cossi sp. z o.o.

Miejsce i terminy składania i otwarcia ofert:

 • miejsce składania ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
 • termin składania ofert: 20.09.2017 r. godz. 15.00
 • miejsce otwarcia ofert: Cossi spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
 • termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 15.10

Warunki wyboru ofert:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena netto za dostawę kompletnego urządzenia.
 • Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC

Wszelkie zapytania niezbędne do przygotowania oferty prosimy kierować na adres mailowy: cto@cossi.pl.

Zał 1 Oferta Cenowa – Szaszetkarka.docx

Zał 2 Oświadczenie dot. powiązań – Saszetkarka.docx

Zapytanie Ofertowe Saszetkarka.docx