Firma Cossi spółka z o.o. informuje o wynikach zapytania ofertowego dot. nabycia surowców i opakowań kosmetycznych.

 1. W dniu 25.09.2017 r o godzinie 15.10 odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
 • Sychowski Grzegorz – Przewodniczący Komisji
 • Podsiadło Sylwia – Członek Komisji
 • Stolarczyk Katarzyna – Członek Komisji
 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców od dnia ogłoszenia o zapytaniu ofertowym do dnia 25 września 2017 roku do godziny 15.00
 2. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania, tj do dnia 25.09.2017 r. do gdziny 15.00 wpłynęło 25 ofert
 3. Odczytanie i sprawdzenie ofert odbyło się w siedzibie firmy Cossi sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w dniu 08.09.2017r. o godzinie 15.10.
 4. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
 • Provital Polska sp z o.o.
 • Miralosa Cosmetics Sp. z o.o
 • C.H.Erbsloh Polska Sp. z o.o.
 • Enzym Agnieszka Choynowska
 • Protec Ingredia Polska
 • Brenntag Polska Sp. z o.o.
 • Impag Import GmbH (reprezentowana przez Impag Chemicals Polska Sp. z o.o.
 • Croda Poland Sp. z o.o.
 • Biocosmethic
 • Gustav Hess Sp. z o.o.
 • Alfa Sagittarius Jerzy Kowynia
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centro-chem” Sp. J. Hanna Borkowska Dariusz Mandziuk
 • Univar Poland sp. z o.o.
 • Comercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce
 • PPH Ryszard Kaczmarek i Synowie sp z o.o. S.K.
 • Azelis Poland Sp. z o.o.
 • Dermaproject Mirosława Borowska
 • Safic Alcan Polska Sp. z o.o.
 • Surchem Sp. z o.o.
 • Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.
 • IMCD Sp. z o.o.
 • Overlack Sp. z o.o.
 • Surfachem Group Ltd
 • Nordmann, Rassmann Polska Sp. z o.o.
 • P.P.H.U Polipack Sp. J.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastapił po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
 2. W wyniku sprawdzenia kompletności i ważności odrzucono jedną ofertę.

Powód odrzucenia: Oferta wpłynęła po terminie wymienionym w zapytaniu ofertowym

 1. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • Cena netto – 65%
 • Wielkość opakowania – 30%
 • Termin dostawy – 5%
 1. Przyjęto, że 1% = 1 pkt
 2. Najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne surowce kosmetyczne oraz opakowania kosmetyczne zostały szczegółowo przedstawione w załączonym “Protokole postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego nr ZO/CO/8/2017”.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert i udział w postępowaniu.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z informacją o rozstrzygnięciu znajduje się na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresemhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1056003.