Firma Cossi spółka z o.o. informuje o wynikach zapytania ofertowego dot. zlecenia obsługi księgowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do dnia 19.09.2017 r. do gdziny 15.00 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie w ramach zapytania ofertowego unieważniono.